Przejdź do treści

Seminaria

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Górnictwo solne. Historia i nowoczesność w XXI wieku. dr inż. Agnieszka Maj Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Uwagi dotyczące wykonania zdjęć i umieszczenia anemometru stacjonarnego w celu poprawnego wyznaczenia natężenia przepływu powietrza w wyrobisku kopalnianym. dr hab. Marek Gawor prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Turbulentny przepływ powietrza w chodnikach kopalnianych. dr hab. inż. Jerzy Krawczyk prof. IMG PAN, dr inż. Przemysław Skotniczny Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Wpływ zapór przeciwwybuchowych pyłowych na pole prędkości w chodniku kopalnianym w aspekcie wskazań anemometru stacjonarnego. mgr inż. Jakub Janus Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Przykłady określania warunków brzegowych dla modelowania przepływów w wyrobiskach kopalnianych metodą objętości skończonej. dr hab. inż. Jerzy Krawczyk prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Model koncepcyjny jakości danych przestrzennych oraz wykorzystanie rozkładu Laplace’a do szacowania niepewności. dr hab. inż. Beata Hejmanowska prof. AGH Katedra Geoinformatyki, Fotogrametrii i Telededekcji Środowiska Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie   Seminaria… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Fluent computation for thermal wave anemometer and LabVIEW programming to perform research in measurement flow (pol. Anemometr z falą cieplną – symulacja w programie Fluent oraz sterowanie i analiza danych pomiarowych w programie LabVIEW). Jafar Hanslod, Nathalie… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Modyfikowane sorbenty sodowe w usuwaniu zanieczyszczeń typu kwasowego z gazów odlotowych. mgr inż. Anna Pajdak Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Nieco o fotografii i fotogrametrii technicznej i laboratoryjnej cz. III. dr inż. Władysław Cierniak Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Nieco o fotografii i fotogrametrii technicznej i laboratoryjnej cz. II. dr inż. Władysław Cierniak Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii… 

Skip to content