Przejdź do treści

IMG PAN członkiem Solution Mining Research Institute

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk dołączył do międzynarodowego stowarzyszenia Solution Mining Research Institute (SMRI), skupiającego przedstawicieli branży górniczej i okołogórniczej (ponad 150 partnerów z całego świata). SMRI jest organizacją badawczo-rozwojową, która zajmuje się szerokim spektrum kwestii związanych z procesem wydobycia i produkcji minerałów rozpuszczalnych w wodzie oraz z magazynowaniem gazu ziemnego, ropy naftowej, innych węglowodorów lub chemikaliów w kawernach, powstałych w wyniku prac inżynierskich.

W grupie C członków SMRI (przypisanej do m.in. instytutów badawczych) znajdują się przedstawiciele IMG PAN w osobach:

  • prof. dr hab. inż. Anton Sroka,
  • dr hab. inż. Krzysztof Tajduś, prof. IMG PAN,
  • dr inż. Rafał Misa,
  • mgr inż. Mateusz Dudek.

Więcej informacji o stowarzyszeniu można znaleźć na oficjalnej stronie SMRI.

 

W dniach 22-25 września w Berlinie odbędzie się Fall 2019 SMRI Technical Conference pt: „Mechanical Integrity Testing (MIT) and Techniques in Gas and Liquids Storage Caverns”.

Na konferencji zostanie wygłoszony m.in. referat pt: „A Quantitative Description of Horizontal Ground Deformations in the EPE Cavern Field by Using „SubCav” Software Calculation”, autorstwa prof. dr hab. inż Antona Sroki, dr inż. Rafała Misy we współpracy z partnerem z przemysłu reprezentującym firmę SGW Panem Stefanem Meyerem. Informacje o konferencji dostępne są na stronie Fall 2019 SMRI Technical Conference.

Kolejna edycja Fall SMRI Technical Conference odbędzie się w 2020 roku, w Krakowie.

Skip to content