Przejdź do treści

I Międzynarodowe Forum Wentylacji Kopalń 2019

First International Mine Ventilation Forum (IMVF),
25.06.2019, China University of Mining & Technology, Xuzhou, Jiangsu, P.R. China

Kilka chińskich uniwersytetów, w tym China University of Mining and Technology (CUMT), Xi’an University of Science and Technology (XUST), Liaoning Technical University oraz University of Science and Technology Beijing (USTB), zaproponowało koncepcję utworzenia międzynarodowego Forum Wentylacji Kopalń. Celem Forum kierowanego przez Profesora Fubao Zhou, Vice-Prezydenta CUMT, jest identyfikacja możliwości w zakresie wentylacji kopalni dla potrzeb wymiany informacji oraz wspólnych badań i rozwoju. Forum ma na celu opracowanie środków umożliwiających uniwersytetom, instytutom badawczym, konsultantom i innym zainteresowanym stronom współpracę w zakresie konkretnych tematów związanych z wentylacją górniczą, o których informacje są niewystarczająco rozpowszechniane.

Uczestnikami Forum byli:

 • Keith Wallace (SRK Consulting, USA),
 • Jerry Tien (Monash University, Australia),
 • Dean Millar (Laurentian University, Canada),
 • Stanislaw Wasilewski (Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Polska),
 • Xintan Chang (Xi’an University of Science and Technology, Przewodniczący Międzynarodowego Kongresu Wentylacji, Chiny),
 • Tingxiang Ren (University of Wollongong, Australia),
 • Hsin-Wei Wu (Gillis Wu Mining Technology Co., Ltd., Australia),

oraz przedstawiciele Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu, inżynierowie i naukowcy z kluczowych przedsiębiorstw górniczych, uniwersytetów i instytucji badawczych.

Celem spotkania było ustanowienie wspólnej płaszczyzny i sieci dla przyszłych badań i rozwoju oraz opracowanie formatu dla przyszłych forów. Format spotkania polegał na tym, że uczestnicy przedstawiali krótkie prezentacje na dany temat w celu zidentyfikowania wspólnych badań i/lub koncepcji technicznych. Na pierwszym forum wymiany miały głównie charakter techniczny, obejmując tematykę wydajnej, bezpiecznej i przyjaznej ekologicznie wentylacji kopalni.

Raport z pierwszego międzynarodowego forum wentylacji kopalń (IMVF)

Podstawy i motywacje
Wentylacja jest ważnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo i zdrowie pracowników podczas prac podziemnych. Główną funkcją wentylacji jest dostarczanie powietrza z zawartością tlenu w określonych stężeniach niezbędnych do oddychania ludzi, przy jednoczesnym kontrolowaniu lub eliminowaniu pyłu, szkodliwych gazów i wysokich temperatur oraz innych zagrożeń, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu górników w podziemnych wyrobiskach.
Aby osiągnąć ten cel, w ciągu ostatniego stulecia dyscyplina wentylacji kopalni ewoluowała i rozwijała się zarówno teoretycznie, jak i w praktyce. Niestety, ponieważ wciąż mają miejsce katastroficzne wydarzenia, wciąż pozostaje wiele wyzwań, które wpływają na wydajność, niezawodność, zrównoważenie środowiskowe i bezpieczeństwo systemów wentylacji kopalni.

Cele
Międzynarodowe forum wentylacji kopalń ma na celu zgromadzenie przedstawicieli organizacji akademickich, handlowych, przemysłowych, urzędów i innych zainteresowanych stron, aby stworzyć integracyjne, swobodne pole do otwartej dyskusji na temat:

 • strategicznych kierunków badań i obszarów priorytetowych dla całej dyscypliny,
 • rozpoznawalnych zmian w technologii, instrumentach polityki lub innych wpływach zewnętrznych,
 • mechanizmów rozwoju zawodowego w ramach rekrutacji, sugerowanych metod i standardów dyscypliny,
 • usprawnienia procesów i polityki wpływających na wszystkich interesariuszy dyscypliny wentylacji kopalni.

Wydajna wentylacja
Dzięki nowoczesnej technologii komunikacji, czujników, kontroli, komunikacji i automatyzacji systemy wentylacyjne mogą poprawić środowisko pracy o:

 • monitorowanie online i kontrolę parametrów stanu wentylacji,
 • monitorowanie w czasie rzeczywistym, obliczanie i dystrybucję strumienia objętości powietrza,
 • automatyczną diagnostykę usterek układu wentylacji,
 • automatyczne zarządzanie i kontrolę urządzeń wentylacyjnych.

Rozwój takiej automatyzacji procesów systemu wentylacji ma na celu uczynienie go bardziej stabilnym, niezawodnym, inteligentnym, energooszczędnym, opłacalnym i reagującym na zmieniające się zapotrzebowanie wynikające z przyjęcia nowych praktyk i urządzeń górniczych.

Bezpieczna wentylacja
System wentylacji jest niezbędny do operacji podziemnych wymagających dostępu człowieka. Forum omówiło poprawę niezawodności i odporności systemu w obliczu potencjalnie niepewnych warunków operacyjnych i środowiskowych.

Ekologicznie przyjazna wentylacja (zielone inicjatywy)
Kluczem do realizacji przyjaznej dla środowiska wentylacji jest zmniejszenie, a najlepiej zminimalizowanie, szkodliwych i ulotnych emisji wydalanych do atmosfery w trakcie czynności wentylacyjnych oraz rozpoznanie takich przepływów do atmosfery nie jako strumieni odpadów, ale jako strumieni obecnie niewykorzystanych zasobów.

Skip to content