Przejdź do treści

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Mechaniki Górotworu PAN

OGŁOSZENIE

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 kwietnia 2019 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

  1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyrektora,
  2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem naukowym oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku PDF poniżej.

Skip to content