Przejdź do treści

Konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego

Pracownia Wentylacji Kopalń Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie poszukuje pracownika z ukończonymi wyższymi studiami magisterskimi (w dziedzinie maszyn cieplnych i przepływowych lub pokrewnej), na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego, z perspektywą awansu na stanowisko asystenta.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone wyższe studia magisterskie na jednym z kierunków: fizyka, elektronika, informatyka, automatyka, robotyka, metrologia, mechanika, mechatronika lub pokrewnych,
 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w dziedzinie maszyn cieplnych i przepływowych lub pokrewnej,
 • praktyczne doświadczenie w modelowaniu przepływów powietrza metodami numerycznej mechaniki płynów,
 • motywacja i uzdolnienia do pracy naukowej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość programu ANSYS Fluent lub o podobnej funkcjonalności,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • dyspozycyjność, sumienność i zaangażowanie w pracę,
 • łatwość przyswajania nowych zagadnień.

przydatne mogą być:

 • doświadczenie w prowadzeniu pomiarów przepływu powietrza w warunkach laboratoryjnych i polowych,
 • doświadczenie lub gotowość do pomiarów w wyrobiskach podziemnych (kopalnie, tunele),
 • dorobek publikacyjny,
 • doświadczenie obsłudze w projektów badawczych (formułowanie aplikacji, sprawozdawczość).

Planowany zakres obowiązków: praca inżynieryjno-techniczna i naukowo-badawcza w zakresie: wentylacji kopalń i zagadnień pokrewnych w dziedzinie inżynierii środowiska.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zgodne z taryfikatorem IMG PAN,
 • partnerską atmosferę współpracy,
 • możliwość rozwoju oraz zdobycia doświadczenia zawodowego.

Wymagane dokumenty: CV wraz z listem motywacyjnym. Wskazane przedstawienie referencji (np. lista publikacji, opinia promotora, opiekunów stażu, prowadzących koła naukowe itp.). Termin zgłaszania kandydatur: 30.06.2020 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).”

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres rzeminska@imgpan.pl lub osobiście w sekretariacie Instytutu Mechaniki Górotworu PAN ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków.

Dodatkowych informacji na temat planowanych badań udziela dr hab. inż. Jerzy Krawczyk: krawczyk@imgpan.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Skip to content