Przejdź do treści

Konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego

Pracownia Metrologii Przepływów Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie poszukuje pracownika z ukończonymi studiami magisterskimi (na jednym z kierunków: fizyka, elektronika, informatyka, automatyka, robotyka, metrologia, mechanika, mechatronika lub pokrewnym), na stanowisko inżynieryjno-techniczne, z perspektywą awansu na stanowisko asystenta.

Opis stanowiska: poszukiwany jest pracownik na stanowisko inżynieryjno-techniczne posiadający stopień magistra do wykonywania pracy naukowo-badawczej z zakresu teorii, eksperymentu, projektowania i konstrukcji aparatury oraz badań numerycznych.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone wyższe studia magisterskie na jednym z kierunków: fizyka, elektronika, informatyka, automatyka, robotyka, metrologia, mechanika, mechatronika lub pokrewnym,
 • predyspozycje do wykonywania pracy naukowo-badawczej w zakresie teorii, eksperymentu, projektowania i konstrukcji aparatury oraz badań numerycznych,
 • zainteresowanie pracą naukową, chęć związania przyszłości zawodowej z nauką, rozwoju przyszłej kariery naukowej i zdobywania stopni naukowych,
 • kreatywność, zaangażowanie, samodzielność i inicjatywa w pracy naukowej i organizacyjnej, umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowość, komunikatywność,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dyspozycyjność, sumienność i zaangażowanie w pracę, umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • łatwość przyswajania nowych zagadnień.

Planowany zakres obowiązków: praca inżynieryjno-techniczna i naukowo-badawcza w zakresie teorii, eksperymentu i aplikacji w dziedzinie metrologii wielkości nieelektrycznych, metrologii przepływów, konstrukcji i oprogramowania aparatury pomiarowej, projektowania komputerowych systemów pomiarowych, obliczeń, modelowania numerycznego i symulacji komputerowej, automatyki i robotyki, mechatroniki, pozyskiwanie środków finansowych na badania.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zgodne z taryfikatorem IMG PAN,
 • partnerską atmosferę współpracy,
 • możliwość rozwoju oraz zdobycia doświadczenia zawodowego.

Wymagane dokumenty: CV wraz z listem motywacyjnym. Termin zgłaszania kandydatur: 15.07.2020 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)”.

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres rzeminska@imgpan.pl lub osobiście w sekretariacie Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków.

Dodatkowych informacji na temat planowanych badań udziela prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza: ligeza@imgpan.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Skip to content