Przejdź do treści

Cyfrowa anemometria obrazowa

Cyfrowa anemometria obrazowa

Podstawową techniką pomiarową wykorzystywaną w LOMP jest cyfrowa anemometria obrazowa (PIV — Particle Image Velocimetry). Polega ona na wyznaczaniu chwilowych pól prędkości obserwowanego płynu. Do analizowanego przepływu wprowadzany jest znacznik, o którym zakładamy, że porusza się identycznie jak otaczające go medium. W obszarze pomiarowym płyn wraz ze znacznikiem oświetlany jest silnym impulsem laserowym uformowanym w kształcie noża świetlnego. Obraz rejestrowany za pomocą szybkiej kamery cyfrowej zsynchronizowanej z laserem zawiera informacje o rozmieszczeniu cząstek posiewu, które rozpraszają światło znacznie silniej niż otaczające medium.

Pojedynczy pomiar polega na rejestracji dwóch zdjęć w krótkim i znanym odstępie czasu, a następnie lokalnym porównaniu rozmieszczenia cząstek znacznika. W wyniku takiego porównania uzyskuje się pola przemieszczeń, które odniesione do czasu pomiędzy zdjęciami dają szukane pola prędkości. Rezultatem pojedynczego pomiaru w dwóch wymiarach jest zwykle wektorowe pole prędkości zawierające od kilku do kilkudziesięciu tysięcy wektorów. Wykonując serię takich pomiarów, możemy uzyskać informacje o charakterze statystycznym.

Skip to content