Przejdź do treści

Tunel aerodynamiczny TANPOZ

Tunel aerodynamiczny TANPOZ

Tunel Aerodynamiczny Niskich Prędkości o Obiegu Zamkniętym (TANPOZ) to tunel badawczy, którego budowa modułowa pozwala na łatwe zmiany konfiguracyjne, przez co umożliwia pomiary szerokiej klasy zagadnień przepływowych. Przystosowany jest do wykonywania pomiarów przy użyciu optycznych metod pomiarowych, w szczególności cyfrowej anemometrii obrazowej (PIV).

Parametry tunelu:

 • prędkość strumienia powietrza (w rdzeniu potencjalnym): płynnie regulowana od 0,1 do 62 m/s (Ma < 0,2),
 • intensywność turbulencji < 0,5%,
 • ciśnienie statyczne w przestrzeni pomiarowej zbliżone do ciśnienia atmosferycznego,
 • stabilna oraz regulowana temperatura, oraz wilgotność względna strumienia,
 • komora pomiarowa zamknięta o rozmiarach: 1,5 x 0,5 x 0,5 m,
 • komora pomiarowa półotwarta z komorą Eiffla o rozmiarach: 0,9 x 0,5 x 0,5 m,
 • możliwość generowania przepływów zmiennych w czasie przy użyciu generatora podmuchów.

Aparatura kontrolno-pomiarowa:

 • zestaw do cyfrowej anemometrii obrazowej StereoPIV,
 • anemometry,
 • manometry,
 • barometr,
 • higrometry,
 • termometry.
Skip to content