Przejdź do treści

System wielopunktowego pomiaru pola prędkości SWPPP

System Wielopunktowego Pomiaru Pola Prędkości (SWPPP) umożliwia prowadzenie badań pól prędkości i wyliczanie strumienia objętości. System wykorzystuje sieć anemometrycznych czujników skrzydełkowych przesyłających dane pomiarowe drogą radiową do komputerowego układu akwizycji i analizy danych.

Zakres mierzonych przez czujniki prędkości wynosi od ± 0,2 do ± 20 m/s. Oprócz danych z czujników niezbędne jest wprowadzenie informacji o ich geometrycznym położeniu w płaszczyźnie przekroju wyrobiska, a także wyznaczenie wybranych na obrysie wyrobiska punktów brzegowych. Taką informację można uzyskać wykonując pomiary taśmą mierniczą w ustalonym układzie współrzędnych. Stosowana jest również metoda fotogrametrii. System nie wymaga znajomości pola przekroju wyrobiska.

Odpowiednie algorytmy obliczeniowe zaimplementowane do programu komputerowego, pozwalają na obliczenie strumienia objętości. W celu estymacji rozkładu prędkości wykorzystuje się metodę triangulacji liniowej. Metoda ta dzieli pole przekroju na obszary, w których oprócz prędkości znanej z pomiarów wprowadza się dodatkowe wartości prędkości na podstawie obliczeń lub przyjętych założeń. Powoduje to zagęszczenie siatki punktów pomiarowych. Na przykład, stosując układ 16 czujników rzeczywistych w przekroju wyrobiska, można zagęścić siatkę pomiarową do 55 punktów. System jest urządzeniem mobilnym, skonstruowanym z myślą o wykorzystaniu w podziemnych zakładach górniczych.

Na poniższych zdjęciach pokazano przykładowe możliwości rozłożenia systemu w różnych miejscach kopalnianej sieci wentylacyjnej.

 

System wielopunktowego pomiaru pola prędkości SWPPP jest bardzo dokładnym urządzeniem do pomiaru strumienia objętości. Zostało to potwierdzone w procesie walidacyjnym stosowanej metody pomiarowej przy wykorzystaniu tunelu aerodynamicznego znajdującego się w Laboratorium Wzorcującym Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe IMG PAN.

Na poniższej fotografii pokazano zamontowany do badań walidacyjnych system SWPPP w dużej komorze pomiarowej tunelu.

Skip to content