Przejdź do treści

Oferta pracy – samodzielna księgowa

Instytut Mechaniki Górotworu PAN poszukuje pracownika na stanowisko: Samodzielna Księgowa, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznanie się z ofertą.

Samodzielna księgowa

Zadania na tym stanowisku:

• Dokonywanie przyjęć i wypłat gotówki z kasy Instytutu.
• Sporządzanie oraz kompletowanie pełnej dokumentacji obrotu gotówkowego Instytutu
• (RK, dowody KP i KW oraz innych dokumentów źródłowych).
• Współpraca z bankiem finansującym, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej wyciągów z rachunków bankowych Instytutu .
• Terminowe sporządzanie wszelkich dokumentów, dotyczących regulacji zobowiązań płatniczych lub należności Instytutu.
• Bieżące przekazywanie dokumentów finansowo-księgowych głównemu księgowemu celem dalszego ich opracowania.
• Bieżące odkładanie oryginałów wypłaconych list płac po uprzednim sprawdzeniu kompletności podpisów na dokumentach.
• Kontrola wypłaty zaliczek pracownikom, wstrzymanie wypłaty zaliczki w przypadku nie rozliczenia się z zaliczki uprzednio pobranej.
• Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów.
• Kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dowodów obrotu materiałów Pz, RW, WZ oraz ich wycena, sporządzenie rozliczenia materiałowego.
• Prowadzenie ewidencji i rozliczania kosztów działalności Instytutu w układzie kalkulacyjnym.
• Sporządzanie niezbędnych rozdzielników płac i narzutów na płace, materiałów, kosztów krajowych podróży służbowych, ewidencji przebiegu pojazdów.
• Sporządzanie poleceń księgowania do księgowości syntetycznej a dotyczących rozliczenia kosztów.
• Prowadzenie windykacji należności z tytułu wystawionych faktur własnych.
• Właściwe zabezpieczenie powierzonych dokumentów (przekazanie po zamknięciu roku do archiwum)
• Odpowiedzialność za sposób użytkowania urządzeń powierzonych przez Dyrektora Instytutu.
• Zgłaszanie występujących na stanowisku pracy potrzeb materiałowych i administracyjnych

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe kierunkowe,
• Minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
• Znajomość ustawy o księgowości i prawa podatkowego,
• Znajomość programu księgowego ERP Optima,
• Znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i Word,
• Dokładność, sumienność i zaangażowanie,
• Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Wymagane dokumenty:

CV wraz z klauzulą o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Samodzielna Księgowa (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Termin przesyłania dokumentów: 30 listopada 2020 r.

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres sekretariat@imgpan.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych Kandydatów.

Skip to content