Analizy mikroskopowe

Analizy mikroskopowe obejmują:

  • ilościowy opis geometrycznej struktury skał i innych materiałów,
  • powierzchnię przełamów skał, kompozytów i innych materiałów.
Skip to content