Przejdź do treści

Badania sorpcyjne

Badania sorpcyjne obejmujące:

  • pojemności sorpcyjne materiałów porowatych w zakresie ciśnień 0-2 MPa,
  • izotermy sorpcji/desorpcji,
  • kinetyki akumulacji/emisji gazowego sorbatu z sorbentu (współczynnik dyfuzji),
  • metanonośność (np. zawartość metanu w węglu),
  • gazonośność (np. zawartość gazów w dolomicie).
Skip to content