Przejdź do treści

Precyzyjny laboratoryjny termometr rezystancyjny HPT 98

Precyzyjny termometr rezystancyjny HPT 98 przeznaczony jest do prowadzenia laboratoryjnych, statycznych i dynamicznych pomiarów temperatury powietrza. Przyrząd pełni funkcję przetwornika sygnału z termometru rezystancyjnego na napięciowy sygnał wyjściowy proporcjonalny do temperatury badanego medium.

Zbudowany jest z układu stałoprądowego termometru rezystancyjnego, analogowego procesora sygnałowego, wyjściowego filtru antyaliasingowego oraz układów regulacji, wyświetlania i zasilania przyrządu. Termometr pracuje w bezmostkowym układzie czteropunktowym, z rozdzielonymi doprowadzeniami prądowymi i napięciowymi czujnika. Rozwiązanie takie eliminuje wpływ rezystancji kabla sondy pomiarowej na dokładność pomiaru. Prąd czujnika jest regulowany. Procesor analogowy pozwala na przesunięcie składowej stałej sygnału o zadaną wartość i regulację wzmocnienia. Układy regulacji pozwalają na pomiar rezystancji czujnika, zadanie prądu pomiarowego i regulację parametrów procesora sygnałowego.

Standardowy zestaw pomiarowy zawiera przyrząd HPT 98, komplet czujników termometrycznych, sondę pomiarową i instrukcję obsługi.

Dane techniczne:

  • zakres pomiaru temperatury: 0-199,9°C,
  • rezystancja czujnika: 0-199,9 Om,
  • rozdzielczość pomiaru rezystancji czujnika: 0,1 Om,
  • wyświetlacz wyniku pomiaru: LCD,
  • wyjście analogowe: – 10 – +10 V,
  • odejmowana składowa stała: 0-10 V,
  • wzmocnienie wyjściowe: 0-10 x,
  • filtr wyjściowy dolnoprzepustowy: 10 kHz,
  • zasilanie sieciowe: 220 V, 50 Hz, 15 W.
Skip to content