Wziernikowanie otworów w skale kamerą introskopową

Kamera introskopowa umożliwia prowadzenie obserwacji powierzchni otworów badawczych i technologicznych w świetle widzialnym oraz w podczerwieni. Dzięki wysokiej jakości rejestrowanego obrazu pozwala na ocenę wielu cech petrograficznych oraz strukturalnych skał.

Skip to content