Przejdź do treści

Wzorcowanie anemometrów

Podstawowym urządzeniem do wzorcowania przyrządów do pomiaru prędkości miejscowej powietrza jest tunel aerodynamiczny z obiegiem otwartym. Tunel przeznaczony jest głównie do wzorcowania i badania anemometrów ręcznych i stacjonarnych, m.in.:

  • skrzydełkowych,
  • czaszowych,
  • ultradźwiękowych,
  • termoanemometrów,
  • statycznych rurek Pitota

Istotną cechą tunelu aerodynamicznego jest możliwość stabilnego przepływu powietrza w komorze pomiarowej w zakresie od 0,15 do 40 m/s. Podstawowe przyrządy do pomiaru prędkości przepływu, to kryza pomiarowa dla małych prędkości od 0,15 do 1,5 m/s, oraz statyczna rurka Pitota dla zakresu prędkości od 1,5 do 40 m/s. Celem utrzymania dużej sprawności tunelu prowadzi się prace badawcze, których celem jest określenie:

  • charakterystyki tunelu,
  • sprawności energetycznej tunelu,
  • współczynnika i natężenia turbulencji,
  • rozkładu ciśnienia,
  • zależności prędkości przepływu powietrza w komorze pomiarowej od prędkości obrotowej wentylatora.

Opis tunelu

Tunel w obiegu otwartym został według założeń IMG PAN zaprojektowany i wykonany na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w latach 1968-1971.

Wytworzenie przepływu powietrza umożliwia wentylator łopatkowy z silnikiem prądu stałego oraz układ tyrystorowy do regulacji obrotów. Równomierność prędkości obrotowej wentylatora zapewniona jest w całym zakresie prędkości przepływu powietrza.

Metoda wzorcowania

Do pomiaru prędkości przepływu powietrza w komorze pomiarowej tunelu stosuje się metodę pośrednią, wykorzystującą kryzę wielootworową i statyczną rurkę Pitota. Do pomiaru ciśnienia różnicowego na rurce i na kryzie pomiarowej służą manometry projekcyjne typu Betz o zakresie (0 ÷ 39,3) mbar i rozdzielczości 0,01 mbar, posiadające świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium akredytowane lub NMI.

Do określenia aktualnej gęstości powietrza służy barometr elektroniczny typu μBAR oraz psychrometr Assmana. Tunel znajduje się w klimatyzowanym pomieszczeniu ze stabilizowaną temperaturą powietrza.

Do obliczeń wielkości aerodynamicznych, związanych z wzorcowaniem anemometrów służy system komputerowy, który generuje świadectwo wzorcowania dla danego typu anemometru. System komputerowy może pracować „online” z tymi anemometrami, które posiadają wyjście z elektrycznym sygnałem pomiarowym.

Wzorcowania wykonywane są w oparciu o procedurę P/01 „Procedura wzorcowania anemometrów”, która uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Skip to content