Przejdź do treści

PN/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację hydraulicznej maszyny wytrzymałościowej

Oznaczenie sprawy: PN/01/2020.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na modernizację hydraulicznej maszyny wytrzymałościowej Instron 8500 Rock Testing System o zakresie 5 000 kN.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Skip to content