Przejdź do treści

PN/01/2020 Informacja o unieważnieniu oferty

Oznaczenie sprawy: PN/01/2020
Data zamieszczenia: 17.06.2020

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na „Modernizację hydraulicznej maszyny wytrzymałościowej Instron 8500 Rock Testing System o zakresie 5000 kN”.

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Pełną informację można pobrać poniżej.

Skip to content