27.07.2020PN/02/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty

labelPrzetargi

Oznaczenie sprawy: PN/02/2020.

Data zamieszczenia: 27.07.2020.

Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na "Modernizację i remont maszyny wytrzymałościowej Instron 8500 Rock Testing System".

Pełna informacja jest dostępna w poniższym pliku do pobrania.

Pliki do pobrania:

Skip to content