Przejdź do treści

PN/02/2020 Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: PN/02/2020.

Data zamieszczenia: 3.07.2020.

Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na „Modernizację i remont maszyny wytrzymałościowej Instron 8500 Rock Testing System”.

W dniu 3.07.2020 r. w Instytucie Mechaniki Górotworu, o godzinie 10:30 otwarto ofertę do w/w postępowania przetargowego. Pełna informacja jest dostępna w poniższym pliku do pobrania.

Skip to content