Przejdź do treści

PN/02/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację hydraulicznej maszyny wytrzymałościowej

Oznaczenie sprawy: PN/02/2020.

Data zamieszczenia: 23.06.2020.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na modernizację i remont maszyny wytrzymałościowej Instron 8500 Rock Testing System.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Skip to content