Przejdź do treści

PN/05/2020 Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: PN/05/2020
Data zamieszczenia: 14.09.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia na dostawę przepływomierza ultradźwiękowego z akcesoriami

Pełna informacja znajduje się w pliku pdf poniżej.

Skip to content