Przejdź do treści

PN/03/2020 Zmiana treści załącznika 1 do SIWZ, zmiana terminu

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020.

Data zamieszczenia: 07.08.2020.

Uprzejmie informujemy, że załącznik nr. 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę przyrządów pomiarowych został zmieniony

Informujemy również, że został wydłużony termin składania ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Skip to content