20.08.2020PN/03/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty w części 1. i unieważnieniu części 2.

labelPrzetargi

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020
Data zamieszczenia: 20.08.2020

Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na "Dostawę przyrządów pomiarowych".

Pełna informacja znajduje się w pliku pdf poniżej.

Pliki do pobrania:

Skip to content