Przejdź do treści

PN/04/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: PN/04/2020
Data zamieszczenia: 14.08.2020

Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na „Dostawę sond do pomiaru poziomu wody wraz z wyposażeniem dodatkowym”.

Pełna informacja znajduje się w pliku pdf poniżej.

Skip to content