Przejdź do treści

PN/04/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sond do pomiaru poziomu wody wraz z wyposażeniem dodatkowym

Oznaczenie sprawy: PN/04/2020.

Data zamieszczenia: 03.08.2020.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę sond do pomiaru poziomu wody wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Skip to content