Przejdź do treści

PZU/02/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: PZU/02/2020.

Data zamieszczenia: 17.09.2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie części instalacji wody użytkowej w budynku IMG PAN w Krakowie

Miejsce realizacji: Kraków ul. W. Reymonta 27

Skip to content