Przejdź do treści

PN/05/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę przepływomierza ultradźwiękowego z akcesoriami

Oznaczenie sprawy: PN/05/2020.

Data zamieszczenia: 03.09.2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę przepływomierza ultradźwiękowego z akcesoriami

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę przyrządów pomiarowych.

Skip to content