Przejdź do treści

Podsumowanie konferencji Altbergbau-Kolloquium

W dniach 8-10 listopada 2018 roku w podziemiach Kopalni Soli „Wieliczka” w Wieliczce odbyła się 18 edycja międzynarodowej konferencji Altbergbau-Kolloquium, poruszającej tematykę „starego górnictwa”. Organizatorami konferencji był Instytut Mechaniki Górotworu we współpracy z Kopalnią Soli „Wieliczka”. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Wyższego Górniczego, dr inż. Adam Mirek.

Podczas sześciu sesji naukowych, zostało przedstawionych 40 referatów. Uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z nowoczesnymi metodami pomiarowymi
i obserwacyjnymi stosowanymi w starych wyrobiskach górniczych, oceną ich stateczności i mikroklimatu, problemami związanymi z likwidacją kopalń oraz nowymi wytycznymi UE w kwestii terenów dawnego górnictwa i ich rekultywacji.

Uczestnikami konferencji byli głównie naukowcy i przedstawiciele przemysłu z krajów Unii Europejskiej, m.in. z Niemiec, Polski, Austrii, Finlandii, Irlandii oraz z poza Europy, tj.: Australii i Republiki Południowej Afryki – w sumie prawie 250 osób.

Kolejna edycja konferencji Altbergbau-Kolloquium odbędzie się w listopadzie 2019 r., w Leoben (Austria).

Skip to content