Przejdź do treści

1. Konferencja Naukowa im. Stanisława Knothego „Teoria Knothego w Nauce i Praktyce Górniczej” – podsumowanie

W dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Domu Polonii w Krakowie odbyła się 1. Konferencja Naukowa im. Stanisława Knothego poświęcona osobie Profesora Stanisława Knothego i jego dorobku naukowego. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród polskich i zagranicznych naukowców, przedstawicieli przemysłu, osób związanych z branżą górniczą i budowlaną oraz osób bliskich Profesorowi.

Łącznie w ciągu dwóch dni w sesjach wzięło udział prawie 90 osób. W większości były to osoby z Polski, ale swoją obecnością konferencję zaszczyciły też osoby z Niemiec, Chin oraz Stanów Zjednoczonych. Głos zabrało 26 prelegentów. W części dotyczącej sylwetki Profesora wystąpili między innymi Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr Adam Mirek, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Prof. Tadeusz Słomka, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Artur Dyczko, członek korespondencyjny Polskiej Akademii Nauk Prof. Józef Dubiński, członek Polskiej Akademii Nauk Prof. Wacław Trutwin oraz córka Profesora Pani Elżbieta Błeszyńska.

Konferencja była bardzo dobrym podsumowaniem szerokich zastosowań teorii Knothego w kraju i na świecie oraz momentem na chwilę refleksji, szczególnie przez najbliższe osoby i współpracowników Profesora.

Kolejna, druga edycja konferencji poświęcona Profesorowi Knothe odbędzie się podczas The Mining Forum & Exhibition w ramach sesji Ground Control (Ochrona powierzchni) w dniach 27-28 czerwca 2019 r. w Berlinie.

Organizatorem sesji jest DMT GmbH & Co. KG we współpracy z Instytutem Mechaniki Górotworu PAN. Więcej informacji można znaleźć na stronie The Mining Forum.

.

Skip to content