Przejdź do treści

Badania modelowe

Głównym kierunkiem prac jest prognozowanie skutków podziemnej eksploatacji złóż w celu minimalizowania jej szkodliwego oddziaływania na powierzchnię.

Przy prognozowaniu wpływów eksploatacji wykorzystywane są:

  • rozwiązania teoretyczne umożliwiające opis matematyczny analizowanych zjawisk,
  • badania modelowe na ośrodku sypkim pozwalające na obserwację przebiegu zjawiska,
  • dane pomiarowe z kopalń.

Badania modelowe prowadzi się w unikatowych urządzeniach pozwalających na imitowanie różnego rodzaju eksploatacji górniczej. Medium badawczym jest ośrodek sypki (piasek, ballotina), w którym rozkład wpływów jest zbliżony do rozkładu wpływów w górotworze, w obu przypadkach zbliżony do normalnego. Rozkład ten stanowi podstawę rozważań teoretycznych nad wpływami eksploatacji.

Możliwość realizowania przemieszczeń ośrodka w skrzyniach modelowych pozwala na badanie problemów interesujących górnictwo w zakresie:

  • oddziaływania eksploatacji górniczej na powierzchnię i zlokalizowane na niej obiekty mieszkalne i przemysłowe, infrastrukturę, drogi, autostrady itp.
  • zjawisk tektonicznych (np. powstawanie nieciągłości i ich wpływu na obiekty znajdujące się na powierzchni),
  • geotechniki (np. stateczności nasypów, zboczy).

Wykorzystując dane pomiarowe z kopalń, podjęto próbę ustalenia zależności pomiędzy dynamicznymi wskaźnikami deformacji a uszkodzeniami obiektów na powierzchni wywołanymi eksploatacją górniczą. Zaproponowano uzupełnienie obowiązującej Klasyfikacji Ochrony Terenów Górniczych o nowe, dynamiczne wskaźniki deformacji, w szczególności o tygodniowy przyrost obniżenia terenu.

Na podstawie pomiarów geodezyjnych (GPS, tachimetry elektroniczne), tensometrii i badań modelowych określono skutki okresowych zatrzymań frontu eksploatacyjnego na powierzchnię terenu.

Skip to content