Przejdź do treści

Techniki pomiaru odkształceń

Tensometria gruntowa

Opracowano metodę pomiaru długotrwałych odkształceń gruntów np. w terenie poddanym wpływom eksploatacji górniczej, w osuwiskach itd. sprawdzoną długoletnimi pomiarami (30 lat). Wyznaczano płaskie i przestrzenne stany odkształcenia. Wprowadzono automatyczną rejestrację wyników.

Wyniki pomiaru odkształceń w czasie i odpowiednie elipsy odkształceń

Pomiar odkształceń ciała stałego pod ciśnieniem

Opracowano metodę stosowania tensometrów rezystancyjnych, naprężonych na próbkach skał poddanych ciśnieniu do 400 MPa. Zastosowano przetwornik w formie helikoidalnej sprężyny stalowej opasowującej po obwodzie cylindryczną próbkę, do pomiaru jej odkształceń poprzecznych w stanie sprężystym lub ciągliwym pod ciśnieniem do 400 MPa.

Opracowano metodę pomiaru zmian obwodu próbki cylindrycznej w kilku miejscach jej tworzącej przy pomocy odkształcających się plastycznie opasek. Metoda ta pozwala na określenie zmian kształtu próbki w trójosiowym stanie naprężenia.

Różnicowa granica wytrzymałości jako funkcja ciśnienia porowego dla ciśnienia okólnego jako parametru. Łupek ogniotrwały, Nowa Ruda

Kontrola momentu zginającego próbkę ściskaną osiowo

Przez rozmieszczenie na obwodzie próbki co najmniej trzech tensometrów uzyskano wartość momentu jako funkcję poziomu obciążenia. Pomiar ten jest istotny przy kontroli równomierności obciążenia.

Odkształcenia cylindrycznej próbki z wapienia Czatkowice zmierzone przy pomocy trzech tensometrów (A, B i C) naklejonych w połowie jej wysokości co 120 stopni równolegle do osi i trzech tensometrów połączonych szeregowo naklejonych na obwodzie (P). S – wyliczone średnie odkształcenie osiowe próbki

Skip to content