Przejdź do treści

Oprogramowanie VentGraph

Rozwój oprogramowania

W Pracowni Wentylacji Kopalń rozwijany jest pakiet oprogramowania VentGraph, składający się z programów przeznaczonych do obliczeń rozpływu powietrza w sieciach wentylacyjnych kopalń. Jest on szeroko wykorzystywany w zakładach górniczych na całym świecie. Jego rozwój sprowadza się do opracowywania modeli matematycznych zjawisk przepływowych w relacji do natury i funkcjonowania kopalń. Każdego roku oprogramowanie VentGraph jest wzbogacane o nowe możliwości, a także o nowe podprogramy do rozwiązywania specyficznych zagadnień i problemów wentylacyjnych dla ruchu zakładu górniczego.

Więcej informacji na temat pakietu oprogramowania VENTGRAPH dostępnych jest w OFERCIE.

Skip to content