Przejdź do treści
  • Inne

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej MSc Leticii Teixeira Palla Braga

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiamy, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

„Laboratory analysis of exchange sorption in coal under confining pressure conditions with reference to the description of the processes of underground CO2 storage with simultaneous capture of CH4”

autorstwa MSc Leticii Teixeira Palla Braga

odbędzie się we czwartek 16 listopada 2023 r., o godz. 11.00,

w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie ul. W. Reymonta 27,

Sala Seminaryjna I piętro.

Promotor:

Prof. dr hab. inż. Norbert Skoczylas

Promotor pomocniczy:

Dr hab. inż. Anna Pajdak, prof. IMG PAN

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Marcin Lutyński
Dr hab. inż. Paweł Baran, prof. AGH

Z pracą doktorską można zapoznać się w bibliotece Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie ul. Reymonta 27, a streszczenie i recenzje dostępne są poniżej:

Skip to content