Przejdź do treści

PZP 4/08/2021: dostawa zmotoryzowanego mikroskopu polaryzacyjnego w układzie prostym do Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

PZP 4/08/2021: dostawa zmotoryzowanego mikroskopu polaryzacyjnego w układzie prostym do Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Link do listy postępowań na platformie EPZ:
https://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?s=8ab2f05c3bb5f5ee9fc4b2f13116eb55fa026a41 – za pomocą której, prosimy o składanie ofert zainteresowanych Wykonawców.

 

Dokumenty znajdują się w plikach poniżej:

 

Aktualizacja 06.10.2021

Dodano plik:

PZP/4/08/2021 – informacja o kwocie jaką zamawiając zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Aktualizacja 08.10.2021

Dodano plik:

PZP/4/08/2021 – protokół z otwarcia ofert

 

Aktualizacja 12.10.2021

Dodano plik:

PZP/4/08/2021 – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Skip to content