Przejdź do treści

PZU/06/2018 Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę stacji lutowniczej na gorące powietrze wraz z wyposażeniem, oznaczenie sprawy: PZU/06/2018.

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie uprzejmie informuje że udzielono zamówienia Wykonawcy:

LABEM s.c Stanisław Żochowski, Marek Żochowski 02-621 Warszawa ul. Tyniecka 50 m 2.

Skip to content