Przejdź do treści

PZU/07/2018 Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę zasilacza laboratoryjnego programowalnego wraz z wyposażeniem, oznaczenie sprawy: PZU/07/2018.

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie uprzejmie informuje że udzielono zamówienia Wykonawcy:

NDN – Zbigniew Daniluk 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15.

Skip to content