30.11.2018PZU/08/2018 Informacja o udzieleniu zamówienia

labelZapytania ofertowe

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę stacji meteorologicznej oznaczenie sprawy: PZU/08/2018.

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie uprzejmie informuje że udzielono zamówienia Wykonawcy:

PM Ecology SP. z o.o., ul. Podolska 11, 81-321 Gdynia

Pliki do pobrania:

Skip to content