Przejdź do treści

PZU/09/2018 Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę oscyloskopu cyfrowego. Oznaczenie sprawy: PZU/09/2018.

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie uprzejmie informuje że udzielono zamówienia Wykonawcy:

Elfa Distrelec Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Skip to content