Przejdź do treści

PZU/12/2018 Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę materiałów elektronicznych oznaczenie sprawy: PZU/11/2018.

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie uprzejmie informuje że nie udzielono zamówienia. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia.

Skip to content