Przejdź do treści

Relacja z Konferencji 10. Szkoła Aerologii Górniczej

W dniach 16-19.09.2019 Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Sekcji Aerologii Górniczej, działającej przy Komitecie Górnictwa Polskiej Akademii Nauk zorganizowali dziesiątą, jubileuszową edycję konferencji Szkoła Aerologii Górniczej. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dr inż. Adam Mirek.

Pracownicy IMG PAN: dr inż. Paweł Jamróz, dr inż. Jakub Janus, dr hab. inż. Przemysław Skotniczny, dr inż. Bartłomiej Głuch, mgr inż. Piotr Ostrogórski

dr inż. Jakub Janus

dr inż. Bartłomiej Głuch

dr hab. inż. Jerzy Krawczyk, prof. IMG PAN

Celem konferencji była prezentacja poznawczych, nowatorskich i innowacyjnych osiągnięć Polskiej Szkoły Aerologii Górniczej oraz jakże ważna wymiana doświadczeń w gronie pracowników nauki, władz górniczych, inżynierów wentylacji oraz przemysłu około kopalnianego. W konferencji udział wzięło 114 osób związanych z różnymi działami branży górniczej, między innymi: pracownicy nauki, władze górnicze, inżynierowie wentylacji oraz przedstawiciele przemysłu około kopalnianego. W ramach konferencji przygotowano 31 referatów związanych podzielonych na trzy grupy tematyczne: Zagrożenia metanowe, Zagrożenia klimatyczne oraz Wentylacja i pomiaroznawstwo. Pracownicy IMG PAN zaprezentowali następujące referaty:

  • Wacław Dziurzyński, Teresa Pałka, Andrzej Krach, T. Kubiczek Migracja gazów zrobowych między ścianami dla projektowanej eksploatacji,
  • Stanisław Wasilewski, Wacław Dziurzyński, Teresa Pałka, Andrzej Krach Wpływ urabiania kombajnem na warunki przewietrzania w ścianie wydobywczej,
  • Paweł Jamróz Kalibracja anemometru, a pomiar średniej prędkości przepływu w przekroju wyrobiska kopalnianego,
  • Piotr Ostrogórski Sieć Ad Hoc złożona z metanomierzy indywidualnych – modelowanie i symulacja,
  • Bartłomiej Głuch Prognozowanie temperatury i wilgotności powietrza metodą PTO-2 w nowoczesnych wysokowydajnych ścianach eksploatacyjnych przy zastosowaniu klimatyzacji wyrobisk górniczych,
  • Jakub Janus Wpływ zapory przeciwwybuchowej wodnej na pole prędkości i warunki przewietrzania wyrobiska kopalnianego,
  • Jerzy Krawczyk, Jakub Janus Wymiana gazów między ścianą wydobywczą przewietrzaną w systemie na U i przyległymi zrobami.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wkład merytoryczny. Mamy nadzieję, że poruszane w trakcie prezentacji i dyskusji kuluarowej problemy związane z zagrożeniami naturalnymi znajdą swoje rozwiązania w ramach owocnej współpracy, co przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i komfortu w codziennych trudach pracy górników.

Dziękujemy również naszym sponsorom: DSI Underground i Plata Krzysztof Systemy Azotowe.

Skip to content