Przejdź do treści

Seminarium 12.12

ZAPROSZENIE

na wykład
w dniu 12 grudnia 2019 r.

Adsorpcyjne technologie chłodzenia i odsalania. Doświadczenia w zakresie modelowania chłodziarek adsorpcyjnych.

dr hab. inż. Jarosław Krzywański, prof. UJD

Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 27.

 

Organizator
dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN

Skip to content