Przejdź do treści

Relacja ze spotkania z projektu i2MON

W dniach 1-2 lipca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie konsorcjantów europejskiego projektu i2MON, finansowanego z Funduszu Węgla i Stali. Uczestnicy reprezentowali następujące jednostki badawcze oraz firmy:

  • Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
  • DMT GmbH & Co. KG w Essen,
  • EFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbH w Münster,
  • TU Delft,
  • Laserdata GmbH w Innsbrucku,
  • LEAG w Cottbus,
  • Polską Grupę Górniczą z Katowic.

W pierwszym dniu uczestnicy spotkali się w Polskiej Akademii Umiejętności, gdzie został omówiony stan i wyniki prowadzonych badań oraz planowane kierunki rozwoju.

Następnego dnia uczestnicy wzięli udział w wyjeździe terenowym w celu przeprowadzenia wizji lokalnej rejonu pod którym Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast-Ziemowit” zamierza prowadzić eksploatację górniczą. Po powrocie do Krakowa mieli okazję zwiedzić laboratoria Instytutu Mechaniki Górotworu PAN i zapoznać się z charakterem ich pracy.

Organizatorami spotkania był Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Grupa Górnicza.

Skip to content