Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na dostawę stacji meteorologicznej

Oznaczenie sprawy: PZU/08/2018

Data zamieszczenia: 21.11.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji meteorologicznej, zgodnie ze specyfikacją przedstawiona w opisie przedmiotu zamówienia.

Skip to content