Przejdź do treści

PZP 2/08/2021 dostawa komory klimatycznej do stymulacji warunków środowiska do Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

PZP 2/08/2021 dostawa komory klimatycznej do stymulacji warunków środowiska do Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk.

Link do listy postępowań na platformie EPZ: https://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?s=8ab2f05c3bb5f5ee9fc4b2f13116eb55fa026a41 – za pomocą której, prosimy o składanie ofert zainteresowanych Wykonawców.

Dokumenty znajdują się w plikach poniżej:

Aktualizacja 27.09.2021

Dodano plik: PZP/2/08/2021 – informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Aktualizacja 28.09.2021

Dodano plik: PZP/2/08/2021 – protokół z otwarcia ofert

Aktualizacja 30.09.2021

Dodano plik: PZP/2/08/2021 – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content