30.07.2021ZP/13/07/2021 – Protokół z otwarcia ofert

labelZapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Zgodnie z decyzją 69/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania w zakresie badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut spełnia kryteria do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego wynikające z ustawy o rachunkowości na podstawie art.64 Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, w przypadku instytutów naukowych – Prezes Polskiej Akademii Nauk,  w drodze konkursu ofert.

ZP/13/07/2021 - Protokół z otwarcia ofert

Więcej informacji znajduje się w pliku poniżej:

 

Pliki do pobrania:

Skip to content