Przejdź do treści

Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym

Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej

Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk zawiadamia, że dnia

16 lipca 2024 roku, o godz. 10.00

w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie ul. W. Reymonta 27,

Sala Seminaryjna I piętro

odbędzie się w trybie hybrydowym publiczne kolokwium habilitacyjne

dr inż. Rafała Misy

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Osiągnięcie naukowe będące podstawą ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego:

”Modelowanie potencjalnych zagrożeń powierzchni terenu wywołanych jej deformacjami w aspekcie zmian polityki energetycznej”.

Kolokwium odbędzie się podczas posiedzenia Komisji Habilitacyjnej w składzie:

Przewodniczący Komisji:

            prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

            prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

            dr hab. inż. Anna Maria Szafarczyk – Politechnika Krakowska

            dr hab. inż. Andrzej Kowalski – Główny Instytut Górnictwa

            dr hab. inż. Wojciech Milczarek – Politechnika Wrocławska

Członek Komisji:

            prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński – Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

Sekretarz Komisji:

            dr hab. inż. Anna Pajdak – Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

Kolokwium habilitacyjne przeprowadzone zostanie w trybie hybrydowym, z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.

Link do wydarzenia

Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej

prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz

Skip to content