Aktualności

Profesor Jan Kiełbasa – wspomnienie

Szanowni Państwo, 14.06.2019 pożegnaliśmy Profesora Jana Kiełbasę, wybitnego i zasłużonego pracownika Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, nauczyciela i wychowawcy ...

Mining Forum & Exhibition

Instytut Mechaniki Górotworu zaprasza na 15. edycję międzynarodowej konferencji Mining Forum & Exhibition, która odbędzie się w dniach 27-28.06.2019 r. w Hotelu Estrel Berlin w ...

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Wentylacji Kopalń

Kandydatom stawia się następujące wymagania:
a) Spełnienie wymogów ustawy o Polskiej Akademii Nauk (z dnia 30 kwietnia 2010 r. Dz.U. Nr 96, poz. 619) odnośnie pracowników naukowych.
b) ...

Seminarium 16.05.2019

Dr inż. Janusz Nurkowski
Instytut Mechaniki Górotworu PANJak sporządzić wniosek patentowy

Seminarium 9.05.2019

Dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN
Instytut Mechaniki Górotworu PANAnaliza danych pomiarowych - część 3

Informacja o wyborze Dyrektora IMG PAN

W wyniku konkursu, Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2019 r. powierzył Panu dr inż. Przemysławowi Skotnicznemu funkcję Dyrektora Instytutu Mechaniki Górotworu PAN na okres czteroletniej kadencji do ...

Seminarium 11.04.2019

Dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN
Instytut Mechaniki Górotworu PANAnaliza danych pomiarowych - część 2

Seminarium 04.04.2019

Dr hab. Marek Gawor prof. IMG PAN
Instytut Mechaniki Górotworu PANAnaliza danych pomiarowych - część 1

PN/01/2019 Ogłoszenie o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: PN/01/2019 Data zamieszczenia: 25.03.2019   Dokumenty znajdują się poniżej:

PN/01/2019 Informacja z zakresu art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Oznaczenie sprawy: PN/01/2019 Data zamieszczenia: 15.03.2019   Dokumenty znajdują się poniżej:

PN/01/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę elementów i podzespołów mechanicznych do systemów pomiarowych

Oznaczenie sprawy: PN/01/2019 Data zamieszczenia: 07.03.2019 Biuletyn Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx Przedmiotem zamówienia jest dostawa ...

Seminarium 07.03.2019

mgr inż. Elżbieta Włosińska
Instytut Mechaniki Górotworu PANNowe metody pomiarowe w badaniach deformacji budowli i gruntu na terenach niestabilnych geologicznie

Seminarium 05.03.2019

mgr inż. Marta Rusek
Instytut Mechaniki Górotworu PANPrognozowanie długotrwałych deformacji powierzchni terenu po zakończeniu eksploatacji górniczej

Seminarium 21.02.2019

mgr inż. Piotr Ostrogórski
Instytut Mechaniki Górotworu PANDetekcja zagrożenia metanowego rejonu ściany w oparciu o rozproszony system bezprzewodowy

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Mikromerytyki 13.02.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Mikromerytyki INSTYTUCJA: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk MIASTO: Kraków STANOWISKO: Adiunkt w Pracowni ...

Seminarium 28.02.2019

MSc. Leticia Teixeira Palla Braga
Instytut Mechaniki Górotworu PANLaboratory analysis of exchange sorption in coal under confining pressure conditions with reference to the description of the processes of underground CO2 storage with simultaneous capture of CH4.