Przejdź do treści

Czterokanałowy termoanemometryczny system pomiarowy ATU2001

Czterokanałowy termoanemometryczny system pomiarowy ATU2001. Różne tryby pracy modułu ATU2001 pozwalają mu na hybrydową pracę zarówno jako termometr stałoprądowy (CCT), jak i również termoanemometr stałotemperaturowy (CTA) w każdym z czterech kanałów. System pomiarowy uzupełnia karta pomiarowa (typ karty dobierany jest w zależności od wymagań stawianych systemowi pomiarowemu). System ten umożliwia pracę w oparciu o magistralę USB, PCI itd. w zależności od typu karty pomiarowej.

Konfiguracja zestawu pomiarowego zależy od przeznaczenia i jest ustalana indywidualnie dla każdego systemu pomiarowego. Dotyczy to ilości kanałów pomiarowych, ich parametrów, realizowanej funkcji oraz ilości i typu czujników pomiarowych. Aparatura ta w połączeniu z odpowiednimi sondami pomiarowymi umożliwia w szczególności następujące specjalizowane pomiary termoanemometryczne:

  • nieinwazyjne, wielopunktowe pomiary prędkości przepływu i temperatury,
  • pomiary pól prędkości i temperatury,
  • pomiary składowych wektora prędkości przepływu,
  • pomiary z detekcją zwrotu wektora prędkości,
  • pomiary w przepływach nieizotermicznych,
  • pomiary przepływów szybkozmiennych,
  • pomiary intensywności turbulencji,
  • pomiary w zakresie bardzo małych prędkości przepływu.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji technicznej

System współpracuje z oprogramowaniem umożliwiającym akwizycję i wizualizację zebranych danych pomiarowych. Wyjściowe napięcia pomiarowe są rejestrowane i zapisywane na dysku. Na podstawie tych napięć oraz danych ze wzorcowania torów pomiarowych wyznaczany jest moduł wartości prędkości przepływu bądź składowe poszczególnych wektorów (w zależności od zastosowanej sondy pomiarowej oraz konfiguracji pomiaru). Program umożliwia realizacje pomiaru określonej ilości próbek z zadaną częstotliwością oraz pomiar ciągły z uśrednieniem (jako wynik pomiaru przyjmuje się średnią arytmetyczną z określonej liczby próbek zebranych w danym czasie).

Wizualizacja danych pomiarowych odbywa się za pomocą wykresu. Użytkownik do wyboru ma odpowiednio wykres zmierzonych napięć na czujniku bądź prędkości (w zależności od wybranego trybu pomiaru). Wraz z wyborem trybu pomiaru prędkości, możliwe jest włączenie kompensacji temperaturowej. Funkcja ta koryguje wynik pomiarowy, uwzględniając bieżącą temperaturę, w której wykonywany jest pomiar. Oprogramowanie to może być modyfikowane w zależności od wymagań stawianych przez typ i cel pomiaru.

Więcej informacji dostępnych jest w instrukcji obsługi programu ATU

Skip to content