Przejdź do treści

Laboratoryjny tunel aerodynamiczny z termoanemometrycznym systemem pomiarowym

Pracownia Metrologii Przepływów posiada w swojej ofercie wykonywane na indywidualne zamówienie tunele aerodynamiczne. Wyposażone są one w kompletne oprzyrządowanie umożliwiające przeprowadzanie pomiarów termoanemometrycznych dla różnych rodzajów sond: jedno-, dwu- i trójwłóknowych.

W skład systemu pomiarowego wchodzą:

 • wlot (konfuzor), wykonany z poliwęglanu (1),
 • część pomiarowa, wykonana z poliwęglanu (2),
 • wentylator, którego prędkość obrotowa regulowana jest za pośrednictwem falownika (3),
 • ulownica, zapewniająca laminarność przepływu powietrza w tunelu (4),
 • zdejmowany panel (5),
 • układ pozycjonowania sondy, złożony z dwóch przesuwnych stolików z silnikami krokowymi (6),
 • komputer typu nettop, wraz z oprogramowaniem Hot-Wire Turbulence Measurement System służącym do akwizycji danych i sterowania pomiarem (7),
 • moduł pomiarów anemometryczno-termometrycznych ATU 08, umożliwiający zarówno realizację funkcji termoanemometru stałotemperaturowego (CTA), jaki i stałoprądowego (CCA), wraz z kompletem sond termoanemometrycznych (8),
 • karta pomiarowa A/C USB, zapewniająca synchroniczny pomiar czterech kanałów z częstotliwością do 100 kHz (9).

Moduł ATU 08 pełni funkcję przetwornika sygnałów z czujników na napięciowe sygnały wyjściowe proporcjonalne do prędkości przepływu i temperatury badanego medium. Składa się z czterech kanałów pomiarowych. Każdy kanał posiada dwa tory pomiarowe mogące realizować funkcję termometru stałoprądowego (CCT) lub termoanemometru stałotemperaturowego (CTA). W skład zestawu pomiarowego wchodzi komplet czujników pomiarowych, wraz z obsadkami łączącymi czujniki z modułem, moduł pomiarowy oraz zewnętrzny zasilacz sieciowy. Konfiguracja zestawu pomiarowego zależy od przeznaczenia i jest ustalana indywidualnie dla każdego systemu pomiarowego. Dotyczy to ilości kanałów i torów pomiarowych, ich parametrów, realizowanych funkcji oraz ilości i typu czujników pomiarowych.

Oprogramowanie Hot-Wire Turbulence Measurement System umożliwia wygodne sterowanie procesem pomiarowym. Wszystkie komponenty systemu: falownik, układ pozycjonowania sondy, karta pomiarowa podłączane są do komputera za pomocą interfejsu USB. Regulacja ich nastaw odbywa się z poziomu programu. Program posiada zaimplementowane dwa tryby pomiaru:

 • manualny: umożliwiający przygotowanie eksperymentu, dobranie prędkości i położenia sondy, wykonanie wstępnych pomiarów itp.,
 • automatyczny: wykonujący serię pomiarów dla różnych prędkości i położeń sondy. Zarówno prędkość, jak i pozycja sondy zmieniane są w sposób automatyczny w zadanym wcześniej przedziale zmienności oraz z konkretnym krokiem.

Do pobrania:

INFORMACJA:dr inż. Janusz Kruczkowski

Skip to content