Przejdź do treści

Metanoanemometr SOM 2303

Metaanoanemometr SOM 2303 jest ręcznym urządzeniem umożliwiającym bezpośrednie wyznaczanie wielkości strumienia objętości metanu przepływającego przez wyrobisko górnicze. Miernik wyposażony jest w skrzydełkowy anemometryczny czujnik prędkości i pellistorowy czujnik stężenia metanu. Czytnik wyposażono w klawiaturę i wyświetlacz. Wynik pomiaru transmitowany jest drogą radiową do układu odczytowego. Meta-anoanemometr SOM 2303 podlega ochronie patentowej i został zaprojektowany w sposób pozwalający na spełnienie wymagań stawianych przez normy EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 50303:2004 zgodnie z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywie 94/9/WE.

Czujnik prędkości:

 • zakres pomiarowy prędkości przepływu: ± (0,16-10,0 m/s),
 • błąd pomiaru prędkości przepływu: ± (0,5% rdg* + 0,02 m/s),
 • rozdzielczość pomiaru prędkości: 0,01 m/s,
 • typ czujnika: skrzydełkowy.

Czujnik stężenia metanu:

 • zakres pomiarowy stężenia metanu: 0-100% V/V**,
 • podzakresy pomiaru stężenia metanu: 0-100% DGW***; 5-100% V/V**,
 • błąd pomiaru stężeń metanu: 0,1% dla zakresu 0-2% V/V**,
 • 5% wskazań dla zakresu 2-5% V/V**,
 • 3% dla zakresu 5-60% V/V**,
 • 5% wskazań dla zakresu 60-100% V/V**,
 • typ czujnika niskich stężeń: katalityczny,
 • typ czujnika wysokich stężeń: konduktometryczny,
 • czas odpowiedzi T90: < 3 s,
 • rozdzielczość pomiaru: 0,1% dla zakresu 0-100% V/V**.

Wyjaśnienie skrótów:
* rdg – wartość odczytywana (reading)
** V/V – procentowe stężenie objętościowe (volume/volume)
*** DGW – dolna granica wybuchowości (Lower Explosive Limit, LEL)

Dane techniczne miernika SOM 2303:

 • częstotliwość pomiarów: 1 Hz,
 • łącze bezprzewodowe: moduł radiowy 868 MHz, SRD, 14 dBm,
 • łącze przewodowe: USB 2,
 • zasilanie: akumulator Ni-MH 4,8 V/ 1,5 Ah,
 • czas pracy ciągłej: 10 h,
 • temperaturowy zakres pracy: -20°C < Ta < 40°C,
 • wilgotność względna: < 95% rH (bez kondensacji),
 • stopień ochrony układu elektronicznego: IP 54,
 • wymiary miernika: 313 x 40 / 102 x 60 mm,
 • wymiary futerału: 330 x 110 x 90 mm,
 • masa miernika: 0,75 kg,
 • masa z futerałem: 1,51 kg,
 • funkcje dodatkowe: zegar czasu rzeczywistego, możliwość kalibrowania czujnika metanu przez komputer, tryb pracy autonomicznej (rejestrator samodzielny),
 • pamięć danych pomiarowych: 74 sesje pomiarowe wyłącznie w trybie pracy autonomicznej. Czas trwania jednej sesji do 138 h. Bufor cykliczny z nadpisywaniem najstarszych danych. Automatyczna numeracja sesji (inkrementowanie),
 • rodzaj budowy przeciwwybuchowej: I M1 Ex ia I Ma,
 • narażenia mechaniczne: nie dopuszcza się udarów i wibracji,
 • zapylenie powietrza: do 1000 mg/m3.

Dane techniczne czytnika SOM 2303:

 • wyświetlacz graficzny 2,3″: 128 x 64; podświetlenie LED,
 • klawiatura foliowa 7 przyciskowa,
 • łącze bezprzewodowe: moduł radiowy 868 MHz, SRD, 14 dBm,
 • łącze przewodowe: USB 2,
 • zasilanie: Akumulatory Ni-MH 3 x 1,2 V/ 1,5 Ah,
 • czas pracy ciągłej: 20 h,
 • temperaturowy zakres pracy: -20°C < Ta < 40°C,
 • wilgotność względna: < 95% rH (bez kondensacji),
 • stopień ochrony układu elektronicznego: IP 54,
 • wymiary czytnika: 200 x 58 / 94 x 39,5 mm,
 • wymiary futerału: 230 x 100 mm,
 • masa czytnika: 0,32 kg,
 • masa czytnika z futerałem: 0,59 kg,
 • funkcje dodatkowe: zegar czasu rzeczywistego, możliwość zdalnego kalibrowania czujnika metanu,
 • rodzaj budowy przeciwwybuchowej: I M1 Ex ia I Ma.

INFORMACJA:dr inż. Janusz Kruczkowski

Skip to content